Jass cơ bản 1

1. Jass là gì

– Jass được hiểu đơn giản là một ngôn ngữ lập trình dành riêng cho warcraft và được Blizzard xây dựng và phát triển. Tại sao lại là jass, vì điều đầu tiên nó làm được là giúp spell của chúng ta MUI (multi instancable spell) nghĩa là các spell tính thời gian giống nhau đồng thời cast 1 lúc sẽ gây ra hiệu ứng và hiệu quả như nhau. Hầu hết jass chỉ ứng dụng để làm spell, không khuyến khích làm jass với mode game hay các thể loại khác, vì code dài dòng có thể bị lỗi.

Continue reading