Steinberg Virtual Guitarist 2 Free Download

virtual guitar

Hướng dẫn cài đặt:

– Tải phần mềm UltraISO từ trên mạng về máy tính

– Giải nén file Steinberg Virtual Guitarist 2.rar

– Chọn Steinberg Virtual Guitarist CD1, chuột phải, UltraISO, Mount to drive X: (X: là tên ổ đĩa CD trong máy của bạn)

– Vào ổ đĩa, chạy file Autorun để cài đặt

– Làm theo hướng dẫn cho đến khi xuất hiện thông báo

insert

– Ta lại mount Steinberg Virtual Guitarist CD2 vào ổ đĩa và quay lại chọn OK

– Tiếp tục quá trình cài đặt và mount Steinberg Virtual Guitarist CD3 một lần cuối cùng là xong

– Load vst plug in vào DAW là ok rồi

Link tải: tại đây

 

Install instruction:

– Download UltraISO software from the internet

– Extract file Steinberg Virtual Guitarist 2.rar

– Right click to Steinberg Virtual Guitarist CD1, UltraISO, Mount to drive X: (X is name of CD drive in your PC)

– Access to the CD drive and run file Autorun to starting set up

– Follow the instruction until this dialog appear

insert

– Now we mount Steinberg Virtual Guitarist CD2 into CD drive then back to this dialog, click OK

– We continue to processing install then mount Steinberg Virtual Guitarist CD3 into CD drive and we finish

– Load vst plug in into your DAW and have fun!

Link download: here 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s